Portal - Dobra
 
polski Wtorek - 23 lipca 2019 Sławy, Sławosza, Żelisławy      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Strona główna / Informacje dla rodziców
Menu
Z życia szkoły
Informacje dla rodziców
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Ogłoszenia bieżące


Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020 <tutaj>Instytucje udzielające pomocy w sytuacjach kryzysowych <tutaj>


Szanowni Państwo,


Samodzielny Publiczny Zakłada Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej rozpoczyna realizację projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych w powiecie limanowskim”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 3600 dzieci w wieku szkolnym poprzez wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji w województwie

Małopolskim, w szczególności w powicie limanowskim.


Projekt kierowany jest do:

  1. Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) -  uczniów szkół podstawowych, w tym:

  1. dziewczynek  (1728 os.), w wieku 10 i 12 lat ( w roku 2019 – rocznik 2007 i 2009, w roku 2020 – rocznik 2008 i 2010, w roku 2021 – rocznik 2009 i 2011),

  2. chłopców 1872 os.) w wieku 13 i 14 lat (w roku 2019 – rocznik 2005, 2006, w roku 2020 – rocznik 2007,
    w roku 2021 rocznik 2008),

  1. Rodziców / opiekunów prawnych  (1800 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)

  2. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (40 os.)


Planowane działania i wsparcie:


Etap I - BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów szkół podstawowych ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i układu ruchu

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci. Na podstawie wyników badań dzieci będą kierowane do kolejnych etapów projektu.


ETAP 2 – DZIAŁANIA KOREKCYJNO – REHABILITACYJNE - Terapia obejmująca indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjne.


Do działań korekcyjno – rehabilitacyjnych skierowane zostaną dzieci, u których stwierdzono w ramach badań przesiewowych występowanie wadu postawy. W ramach zadania odbędą się zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualne zajęcia korekcyjne. Gimnastyka korekcyjna prowadzona będzie w 15 os. grupach (24 grupy), 16 zajęć 2 razy w tygodniu po 45 min. Łącznie weźmie w niej udział 360 uczniów. Indywidualne zajęcia korekcyjne natomiast prowadzone będą w grupach 5 os. (13 grupy) 8 zajęć, 2 razy w tygodniu po 45 min. Z zajęć indywidualnych skorzysta 62uczniów.


ETAP 3 - DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zajęcia dla rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz oraz szkolenia dla pielęgniarek/ higienistek szkolnych z  zakresu wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu.


Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży.Termin realizacji projektu: 1.04.2019 -  31.12.2021


Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.


Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 517632414


                                                                                                                                                  

Maria Stokłosa

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w DobrejDOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW w dniach 1 – 3 kwietnia 2019r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Dowozy

KLASY I – III Szkoły Podstawowej

TOP - BUS

Gruszowiec (Brogi)

10.15

Zadziele

10.30

Gruszowiec (bar)

10.20

Porąbka (Rola)

10.35

Gruszowiec (szkoła)

10.22

Porąbka (garaże)

10.37

Gruszowiec (Groń)

10.24

Porąbka (sklep)

10.39

Zajazd   9.45

 


KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej i III gimnazjum

LIMBUS

Gruszowiec (bar)

8.15

Porąbka (Rola)

8.35

Gruszowiec (szkoła)

8.17

Porąbka (garaże)

8.37

Gruszowiec (Groń)

8.19

Porąbka (sklep)

8.39

Krzyżowa

8.21

Zadziele (przy drodze głównej)

8.41

Zajazd (TOP-BUS) – 8.45

 
Odwozy

KLASY I – III Szkoły Podstawowej

 

TOP - BUS

Gruszowiec

12.10

Porąbka i Zadziele

12.35

Zajazd   12.55


KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej i III gimnazjum

LIMBUS

Gruszowiec

10.00

Porąbka

10.20

11.00

11.20

 

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW od dnia 28 stycznia 2019r.

Dowozy

KLASY I – III Szkoły Podstawowej


TOP - BUS

Gruszowiec (Brogi)

7.00

Zadziele

7.25

Gruszowiec (bar)

7.05

Porąbka (Rola)

7.30

Gruszowiec (szkoła)

7.07

Porąbka (garaże)

7.32

Gruszowiec (Groń)

7.09

Porąbka (sklep)

7.34

Zajazd   7.45KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej i III gimnazjum


LIMBUS

Gruszowiec (bar)

7.15

Porąbka (Rola)

7.35

Gruszowiec (szkoła)

7.17

Porąbka (garaże)

7.37

Gruszowiec (Groń)

7.19

Porąbka (sklep)

7.39

Krzyżowa

7.21

Zadziele (przy drodze głównej)

7.41

 
Odwozy

KLASY I – III Szkoły Podstawowej

 

TOP - BUS

Gruszowiec

12.45

Porąbka i Zadziele

13.10

Zajazd   13.45KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej i III gimnazjum


LIMBUS

Gruszowiec

13.45

Porąbka

14.05

14.35

14.55

15.30

15.30

 


Szanowni Rodzice,

proszę o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Treść listu <tutaj>

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Dyrekcja       


Rada Rodziców informuje, że składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 30 zł od Rodziny można wpłacać na konto BS Limanowa O/Dobra 

nr 42 8804 0000 0021 0200 0015 0003

W tytule proszę wpisać "Wpłata na Radę Rodziców od ucznia/uczniów ....................... z klasy ..............."Szkoła Podstawowa w Dobrej zaprasza na Wieczornicę „W hołdzie niepodległości”, 

która odbędzie się w dniu 6 grudnia o godz. 16.30 na świetlicy szkolnej

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

                 SP W Dobrej                Szanowni Rodzice,
prosimy o zapoznanie się z załączonymi listem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

List do Rodziców Oferta Firmy MAWI

Proszę zapoznać się z ofertą firmy MAWI.

  

Oferta dodatkowa, na pisemną prośbę od rodzica.

 

Informacje przekazane do rodziców za pośrednictwem zeszytu kontaktów.


Czas trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019:

1 lekcja    800 – 845

2 lekcja    855 – 940

3 lekcja    950 – 1035

4 lekcja    1045 – 1130

5 lekcja    1150 – 1235

6 lekcja    1250 –1335

7 lekcja    1345 – 1430

8 lekcja     1440 – 1525


HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

od dnia 4 września 2018r.

DOWOZY (LIMBUS)

Klasy IV –VIII i klasy gimnazjalne 

Porąbka /Rola/ – 7:10

Porąbka /garaże/ - 7:12

Porąbka /sklep/ – 7:14

Zadziele (przy drodze głównej) – 7:16

Gruszowiec /bar/ – 7:35

Gruszowiec /szkoła/ - 7:37

Gruszowiec /Groń/ – 7:39

Krzyżowa – 7:41

 

DOWOZY (przewóz zamknięty - TOP - BUS)

Klasy I – III Szkoły Podstawowej i ZAJAZD(wszyscy)


Zadziele – 7:00

Porąbka /Rola/- 7:05

Porąbka /garaże/  – 7:07

Porąbka /sklep/  – 7:09

Gruszowiec /bar/ – 7:25

Gruszowiec /szkoła/ - 7:27

Gruszowiec /Groń/ – 7:29

Krzyżowa – 7:31

Zajazd - 7:45

ODWOZY (LIMBUS)

Klasy IV –VIII i klasy gimnazjalne 

Porąbka i Zadziele –

13:45

14:35

15:35

Gruszowiec –

 

14:05

14:55

15:35

 

ODWOZY (przewóz zamknięty - TOP - BUS)

Klasy I – III Szkoły Podstawowej i ZAJAZD(wszyscy)

Porąbka i Zadziele - 12:45

Gruszowiec  – 13:10

Zajazd - 13:45

                                                                                                                   


Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających:

1) dowozem zamkniętym  z Zajazdu objęta jest tylko grupa dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej,  których  odległość  domu od szkoły jest większa niż 3 km; pozostali uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo, bo mogą korzystać  z nowego chodnika wzdłuż drogi krajowej,

2) uczniowie klas I – III z Gruszowca, Porąbki i Zadziela, których odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km będą dowożeni przewozem zamkniętym, tak jak w poprzednich latach,

3) uczniowie klas IV – VII i gimnazjum  spełniający wymogi  do zwrotu  kosztów dowozu do szkoły przez lokalny samorząd mogą korzystać  z transportu publicznego  - firmy „Limbus” lub innego przewoźnika -  wykupując bezpośrednio u przewoźnika bilet miesięczny,                a następnie ubiegać  się o zwrot poniesionych kosztów.

Przypominam, że  pełny zwrot kosztów dowozu otrzymują uczniowie, których odległość od szkoły jest większa niż 3 km - w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i większa niż 4 km – dla uczniów klas V -  VII szkoły podstawowej                  i gimnazjum.  Pozostali uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z programu przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobra w 2012r. „Bezpieczna droga do szkoły” i starać się o zwrot kosztów wykupionego biletu  z następującą dopłatą:

1)      dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga wynosi:

a)      od 2.600 metrów do 3.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu

b)      od 2.200 metrów do 2.600 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c)      od 1.800 metrów do 2.200 metrów – dopłata 40 % ceny biletu miesięcznego 

2)      dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjów, jeżeli droga wynosi:

a)      od 3.400 metrów do 4.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu miesięcznego

b)      od 2.800 metrów do 3.400 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c)      od 2.200 metrów do 2.800 metrów – dopłata 40 % ceny biletu.

            

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra